Hoppa till innehåll

Mässor / Händelser

Fallskyddsexperten RS AB ställer ut fallskyddsutrustning på VA-mässan Elmia 2014.

VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats. Här träffas användarna i form av kommunal VA-sektor och industri med producenter av utrustning och tjänster inom tex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. områden.

VA-mässan 2014 arrangeras liksom tidigare i nära samarbete med bransch- och intresseföreningarna Svenskt Vatten, Föreningen Vatten och VARIM.

Utrustning besiktning bil