Hoppa till innehåll

Kundens fallskydd

RISK MANAGEMENT ÖVER FALLSKYDD OCH EVAKUERINGSSYSTEM FÖR AVLOPPS- OCH VATTENRENINGSVERK.

Genom ett förebyggande arbetsmiljöarbete kan du identifiera riskerna i ditt och dina medarbetares arbete. Ett systematiskt miljöarbete kan åtgärda riskerna innan olyckan drabbar er och bidrar till en bra ekonomi, högre produktion och skapar en positiv image.

Fallskydd och evakueringssystem är en del av din arbetsmiljö och en del av ditt ansvar. Som arbetstagare, arbetsledare eller arbetsgivare så berörs du och ansvarar för hur arbetsmiljölagen följs. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och skall vidta de åtgärder som krävs för att förebygga fallolyckor. Som arbetsledare är du arbetsgivarens ställföreträdare och ditt ansvar beror på befogenhet, kompetens och självständighet. Som arbetstagare är du skyldig att följa givna föreskrifter och använda befintlig av arbetsgivaren tillhandahållen fallskyddsutrustning.

Tillsammans med Er börjar vi alltid med en riskbedömning på plats i anläggningarna för att utifrån riskanalysen ta fram lämplig utrustning. I samband med leverans och slutfört montage utbildar vi på plats berörd personal som skall använda utrustningen hos Er. Vidareutbildning som ej kan ske på plats hos Er gör vi i samarbete med Sala Fallskyddsteknik i deras anläggning i SALA.

Vi utför sedan årlig besiktning på plats hos Er som säkerställer att ni aldrig är utan fallskyddsutrustning. Om reparation av utrustning ej kan ske på plats via servicebilen får kunden låna utrustning tills den egna är tillbaka.

Utrustning besiktning bil