Hoppa till innehåll

Taksäkerhet

Taksäkerhet innebär att med säkra fallskydd för tak kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar. Det är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.

När man jobbar med taksäkerhet så gäller det att se vilka förutsättningar som behövs för säkra tillträdesvägar till tak, säker förflyttning och säkerhet vid fasta arbetsställen på tak. Man behöver vet vilka taksäkerhetsanordningar som bör monteras på taken, det vill säga, glidskydd för stegar, väggstegar och takstegar, vinds- och takluckor, räcken och skyddsräcken, gångbryggor, infästningar för personligt fallskydd och snörasskydd, med mera för att säkerställa fallskydd på tak.

Vi går igenom exempel på arbetssituationer och hur dessa kan utföras säkert med hjälp av taksäkerhetsanordningar. Vilken arbetsmetod som skall väljas måste bestämmas i en väldokumenterad riskanalys där samtliga arbeten analyserats och den arbetsmetod med sammantaget lägst risk skall väljas.

Permanenta anordningar på tak, som tillsammans med lämplig personlig skyddsutrustning, innebär möjlighet att på ett säkert sätt utföra tillsyn, underhåll och reparation av tak och anordningar på tak, samt enklare monteringsarbete. Även snörasskydd räknas som taksäkerhet. Snörasskydd minskar risken för att snö och is faller ner på personer och egendom. Lämpligt placerade snörasskydd enligt SS 831335 kan dessutom utgöra extra förankringsmöjlighet i kombination med förankringslina till högre placerad förankringsanordning.

Regler för taksäkerhet

Vid fallhöjder över 2 meter ska enligt föreskriften AFS 1999:3 finnas godtagbart fallskydd. Fallskydd kan vara ett skyddsräcke eller en förankrad personlig fallskyddsutrustning.

Vid låga taklutningar, 6 grader eller mindre och fallhöjd större än 2 meter, ska anordningar finnas på taket som ger möjlighet att vara förankrad vid vistelse närmare takkanten är 2 meter, om inte fasta eller tillfälliga skyddsräcken finns.

Vid taklutningar över 6 grader ska man alltid vara löpande förankrad vid vistelse på taket om fallhöjden är högre än 2 meter, om inte fasta eller tillfälliga skyddsräcken finns.

Undantag finns för att första gången åstadkomma en förankringsanordning eller för att en gång gå upp till nock eller anordning och där förankra sig, om fallhöjden är högst 7 meter. Finns förankringsmöjligheter utefter tillträdesleden ska dessa alltid användas.