Taksäkerhet

Regler för tak

Vid fallhöjder över 2 meter ska enligt föreskriften AFS 1999:3 finnas godtagbart fallskydd. Fallskydd kan vara ett skyddsräcke eller en förankrad personlig fallskyddsutrustning.

Vid låga taklutningar, 6 grader eller mindre och fallhöjd större än 2 meter, ska anordningar finnas på taket som ger möjlighet att vara förankrad vid vistelse närmare takkanten är 2 meter, om inte fasta eller tillfälliga skyddsräcken finns.

Vid taklutningar över 6 grader ska man alltid vara löpande förankrad vid vistelse på taket om fallhöjden är högre än 2 meter, om inte fasta eller tillfälliga skyddsräcken finns.

Undantag finns för att första gången åstadkomma en förankringsanordning eller för att en gång gå upp till nock eller anordning och där förankra sig, om fallhöjden är högst 7 meter. Finns förankringsmöjligheter utefter tillträdesleden ska dessa alltid användas.