Hoppa till innehåll

Fallskydd

Vid byggnads- och anläggningsarbete där det finns risk för fall från 2 meter eller mer ska man välja gemensamma skyddsåtgärder i första hand. Det kan vara ett arbete med risk för fall från höjd eller ett arbete på ett tak.
Gemensamma skyddsåtgärder kan vara att arbetet utförs med hjälp av ställningar, arbetsplattformar eller andra skydd som inte en arbetstagare själv har på sig. Ibland kallas de även kollektiva skydd.
Personlig fallskyddsutrustning får endast användas om det inte går att använda gemensamma skydd eller om arbetet är så kortvarigt att det inte är rimligt att montera och använda gemensamma skydd. Om du väljer att
använda personlig fallskyddsutrustning så måste du se till att det finns en plan för undsättning av de som utför arbetet och som kan falla och bli hängande. När du skottar snö kan du välja personlig fallskyddsutrustning
i första hand.
Alla arbeten med fallrisker från 2 meter eller mer ska beskrivas med hur de kommer att förebyggas. De förebyggande åtgärderna ska finnas med i arbetsmiljöplanen på byggarbetsplatsen.
Vid val av fallskydd behöver du bland annat tänka på:
– vilket slags arbete du ska utföra
– möjliga arbetsmetoder med fokus på bäst arbetsmiljö och säkerhet
– hur du kan ta dig upp och ner till arbetsplatsen
– hur arbetsplatsen ser ut (höjd, lutning, bärighet med mera)
– hur lång tid arbetet tar
– hur många som ska arbeta där, är ni en eller flera entreprenörer
– behov av avspärrningar.