Hoppa till innehåll

Fallskyddsexperten

Din säkerhetsrådgivare inom fallskydd och slutna utrymmen

Några av våra expertområden

Vi har fallskydds utrustning från flera av dom stora tillverkarna som 3M, MSA, Xtirpa mfl.

Slutna utrymmen

Slutna utrymmen

Vad ska du tänka på när du ska beträda ett slutet utrymme vi hjälper till med fallskydd räddningsplan och utbildningar.

Allt från fasad stegar till gångbryggor med vajer. Vi gör allt från planering av säkra gångvägar till service punkter på tak till montage av snörasskydd.

Vi jobbar som säkerhetsrådgivare och är specialiserade på att hjälpa företag att minimera olyckor vid arbete på hög höjd och i slutna utrymmen. Med tanke på den kraftiga ökningen av arbetsolyckor, har vårat arbete blivit ännu mer relevant och nödvändigt.

Vi har en gedigen erfarenhet och expertis inom fallskydd och slutna utrymmen. Vi erbjuder en rad tjänster, inklusive riskbedömning, utbildning, utrustning och efterföljande support. Vårat mål är att säkerställa att alla arbetsplatser är säkra och att alla anställda har den kunskap och utrustning de behöver för att utföra sina uppgifter på ett säkert sätt.

Vi på Fallskyddsexperten arbetar nära våra kunder för att förstå deras specifika behov och utmaningar. Vi skräddarsyr våra lösningar för att passa varje enskilt företag, oavsett storlek eller bransch. Detta innebär att vi kan erbjuda den mest effektiva och kostnadseffektiva lösningen för varje företag.

En av de viktigaste aspekterna av vårat arbete är det utbildningsprogram vi har tagit fram. Vi tror starkt på att utbildning är nyckeln till att förhindra olyckor. Våra utbildningar är omfattande och täcker allt från grundläggande säkerhetsprocedurer till mer avancerade tekniker för arbete på hög höjd och i slutna utrymmen. Vi utbildar inom fler områden som tex räddning, HLR, arbete på hög höjd och arbetet i slutna utrymmen. Vårat mål är att utbildningen ska utföras i den faktiska miljön som dom som går utbildningen arbetar i.

Vi på Fallskyddsexperten är stolta över vår framgångsrika historik. Vi har hjälpt otaliga företag att drastiskt minska riskerna för arbetsolyckor, vilket resulterar i en säkrare arbetsmiljö och minskade kostnader för företagen. Vi fortsätter att sträva efter att göra arbetsplatser så säkra som möjligt och att utbilda arbetstagare om vikten av säkerhet på arbetsplatsen.

Våran Facebooksida

Våra utbildningar

Besök vår webbutik

En trygg och säker arbetsplats är A och O

Vi jobbar med att hjälpa kommuner, företag och bostadsbolag med sin säkerhet både vad det gäller tak som slutna utrymmen. Det kan vara gångbryggor med vajer på hyreshuset så att sotaren har säker gångväg till sin servicepunkt. Eller att dom som jobbar på en VA anläggning ska kunna vara skyddad från fall. Och ha en säker räddningsplan för att bli räddad vid en eventuell olycka. Vi hjälper även till med att lösa risken för snöras från tak.

Arbetsmiljölagen är tydlig gällande användning av fallskydd. Om inte allmänt fallskydd kan ordnas skall personligt fallskydd användas. Vid arbete av ett djup eller en höjd av 2m från marknivå (eu direktiv 89/656/EEC). Om risk för skada vid fall finns vid djup eller höjd mindre än 2m skall personligt fallskydd användas (egen riskbedömning).

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att utarbeta ett komplett program. Genom att ta fram lämplig utrustning samt är man skyldig att utbilda personalen. Utöver detta så är personalen skyldig att använda framtagen och tillhandahållen fallskyddsutrustning.

Ett komplett fallskydd för slutna utrymmen som bassänger, pumpstationer eller cisterner består av en säker förankringspunkt, fallskyddssele samt ett fallskyddsblock med räddningswinch.

Vid arbete i slutna utrymmen, som bassänger, pumpstationer samt cisterner så måste ett komplett fallskydd innehålla en räddningsfunktion och inte endast fallskyddsfunktion.

Våra leverantörer

Xtirpa

Deras filosofi är:

Tillgång till räddnings lösningar för slutna utrymmen som är utvecklade för att garantera arbetarnas säkerhet. Vi är alltid engagerade i att designa högkvalitativa och ergonomiska system genom att tillhandahålla de mest innovativa fallskydds- och räddningssystemen på marknaden.

Vårt kärnuppdrag är att garantera säkerhet genom att tillhandahålla lösningar som hjälper industrin att minimera skador och upprätthålla en säker arbetsmiljö för alla arbetare som är inblandade i trånga utrymmen.

Vår erfarna och engagerade personal, designar och skapar säkrare arbetsmiljöer med ergonomiska lösningar. Vi har lösningar för alla tänkbara situationer för att komma åt  och rädda från ett begränsat utrymme.

3M Capital Safety

CAPITAL SAFETY – VÄRLDSLEDANDE INOM FALLSKYDD
I mer än 70 år har vi förtjänat tillit från företag och personer världen runt genom att sätta in all vår energi och allt vårt kunnande för att klara vår uppgift:
Avsedd att föra hem varje arbetare säkert.

Vi räddar liv varje dag!


Euramco Safety

Ramfan kombinerar en högpresterande turbofläkt med mycket hållfasta polymerer för att skapa en linje av robusta
portabla turbo ventilatorer. UB-Line är idealisk för allmänt bruk, trånga utrymmen, explosiva utrymmen och levererar
det högsta luftflödet i sin klass. Och är ett utmärkt komplement till ditt fallskydd i slutna utrymmen.

Fallskyddsexperten

Vi som jobbar på Fallskyddsexperten

Rune Silfvast

Ägare och VD
070-216 05 59
rune@fallskyddsexperten.se

Johan Silfvast

Projektering och Sälj 
070-090 26 22
johan@fallskyddsexperten.se

Joacim Feltendal

Utbildning och Sälj
073-098 60 65
joacim@fallskyddsexperten.se

Jonas Silfvast

Montör och Besiktning
070-849 28 86
jonas@fallskyddsexperten.se

Terttu Silfvast