Hoppa till innehåll

Kvalitetspolicy

Fallskyddsexperten RS AB arbetar med fallskyddslösningar och taksäkerhet.

Hög vilja att ständigt förbättras och utvecklas i takt med marknaden är viktigt för verksamheten.

Alla som arbetar i Fallskyddsexperten RS AB har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör.

  • Vi vill var kundens första val

Kvaliteten skall utgöra en väsentlig del till köp för våra kunder.

Vi vill därför att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.

  • Vi sätter kunden i fokus

Kvalitet och service ligger i fokus för att öka kundtillfredsställelsen och att ständigt arbeta med förbättringar i alla led. Som minimum följer vi alltid alla lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

  • Vi har utmanande mål och driver ständig förbättring

Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i våra produkter. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt för att möta kunders, intressenters och samhällets behov och krav. I förbättringsarbetet arbetar vi för att skapa värde för kunden på ett för oss kostnadseffektivt sätt.

  • Vi har hög kompetens

Vi har den kompetens som krävs för att möta kunders och samhällets behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Dessa principer ansluter till Fallskyddsexpertens övriga policyer och värderingar som Code of Conduct, vårt sätt att vara, miljöpolicy och arbetsmiljöarbete.