Hoppa till innehåll

Miljöpolicy

MILJÖPOLICY

Fallskyddsexperten RS AB ska genom ett aktivt miljöarbete bidra till långsiktigt hållbart samhälle. Vårt mål är minsta möjliga miljöpåverkan. Att uppfylla lagar och tillståndsvillkor är minimikrav.

Omsorg om miljön ska genomsyra all vår verksamhet. Ett effektivt miljöarbete bidrar till långsiktig lönsamhet.

Fallskyddsexperten RS AB arbetar med fallskyddslösningar för taksäkerhet, slutna utrymmen samt overheadsystem.

Vår miljöbelastning utgör huvudsakligen av:

  • Förbrukning av energi
  • Förbrukning av drivmedel
  • Metallskrot för återvinning

Fallskyddsexperten RS AB strävar efter att:

Ständig förbättring för att förebygga och minimera miljöpåverkan.

Minska användning av energi.

Hushålla med resurser och minimera våra restprodukter.

Göra rätt från början.

Goda marginaler till kraven i lagar och förordningar samt lokala föreskrifter.

Kräva ett effektivt och engagerat miljöarbete hos våra leverantörer.

Möta kundkrav gällande branschkrav och föreskrifter och lagar.

Personligt ansvar genom kunniga medarbetare och ledare och utbildning och aktiv medverkan

Rune Silfvast

VD