Hoppa till innehåll

Utbildning

UTBILDNING FÖR FALLSKYDD OCH EVAKUERINGSSYSTEM FÖR AVLOPPS- OCH VATTENRENINGSVERK.

Fallskyddsutbildning.

För att kunna förstå vilken utrustning som behövs vid anläggningarna så genomför vi utbildning i system och regler, genomför riskanalys och går igenom produkter.

Då detta är klart hjälper vi till med att ta fram förslag på lämplig utrustning för just ert behov.

Utbildning är en viktig del i alla säkerhetsprogram. Som arbetsgivare är man enligt lag skyldig och har ansvar för att alla personer som arbetar där fallrisk föreligger, är utbildade och informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen skall användas.

Rätt utbildning garanterar att arbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och behärskar sin utrustning. Därmed kan de arbeta mer produktivt.

Vid slutförd leverans så utbildar vi personalen i levererad utrustning på plats och om ytterligare utökad fallskyddsutbildning behövs så har vi samarbetspartners som har utbildningsrigg för detta.

Just nu använder vi oss av en distansutbildning som blivit mycket populär.
Den tar upp alla risker och informerar om vad man ska tänka på vad det gäller fallskydd.

Utbildning fallskydd - räddning