Hoppa till innehåll

SUSPENSION TRAUMA

Inträffar inom 3 – 30 min när någon hänger orörlig i en sele eller stödbälte. Kan sluta med dödlig utgång även efter upptagning.

Vad händer med kroppen

Ven pumpen i benen slutar att fungera.

Syrefattigt blod med för hög halt av slaggprodukter samlas i benen.

Blodtrycket blir för lågt.

Pulsen ökar.

Vilka är symtomen

Känner sig svimfärdig.

Hög puls.

Svettning.

Medvetslöshet.

Åtgärder

Mycket snabb räddning till marknivå.

Undvik vertikala lyft.

Horisontalläge i selen.

Den skadade placeras i en sittande ställning efter upptagning.

Lossa ej på sele eller kläder.

Kontrollera andning och puls.

Larma 112.

Förhindra nedkylning..

Efter 20 -40 min lossas försiktigt sele o klädsel.

Om en snabb räddning inte går att genomföra och den nödställde är vid medvetande

Åtgärder

Koppla slingor från fötterna till selens infästning (trauma strap).

Se till att den nödställde hela tiden rör på benen.

Förhindra nedkylning.

Förbättra läget för den nödställde.

Förhindra uttorkning.

Kontrollera andning, luftvägar och cirkulation.

Ha kontakt med den skadade.

Larma 112.

Har någon hängt orörlig i mer än 30 min måste man till sjukhus för dialysbehandling. Transport bör ske i sittande ställning.

Man bör vara kvar på sjukhus även vid mindre symtom p.g.a. fördröjda skador på leverfunktionen.

Riskfaktorer för att drabbas av suspension trauma hängande fritt i sele eller bälte utan stöd för benen

Medvetslöshet.

Ej möjlighet att röra på benen.

Smärta som orsakas av selen.

Chock.

Trötthet.

Hjärtbesvär eller andningsbesvär.

Låg kroppstemperatur.

Uttorkning.

För att förhindra suspension trauma så förser vi selen med Trauma straps.

Du kan köpa suspension trauma här.

https://butik.fallskyddsexperten.se/selar/trauma-strap/