Din expert på Fallskydd

RISK MANAGEMENT
MED FALLSKYDDSEXPERTEN RS AB

Vågar du som chef eller arbetsmiljöansvarig på kommunala eller företagets anläggningar ta risken att inte ha kontroll på riskerna.

Du kan genom risk management minska riskerna och diverse kostnader för kommunen/företaget som upp kommer vid olyckor:

Skadat varumärke

Rättegångskostnader

Administration av olycka/tillbud

Advokatkostnader

Med risk management så blir ditt ansvar enklare.

Med ett genomarbetat säkerhetsarbete når din kommun/företaget sina mål med så få störningar som möjligt. Resultatet blir lönsamhet vilket skapar trygghet för de anställda och en process som är med hela vägen. Med hjälp av i-Safe håller du reda på och får en kontroll över årliga besiktningar av ditt fallskydd och övriga skyddsutrustning. Ett framgångsrikt riskarbete behöver ständigt uppdatera sina riskanalyser för att vara säker på att täcka in den riskexponering verksamheten utsätts för.

Detta gäller även inhyrda entreprenörer som tas in i era anläggningar. Ett dokument som omfattar risker och regler för Era anläggningar tas fram och ges till entreprenörer vilka skriver under ett kvitto på att man förstått och har för avsikt att följa Era interna regler gällande all skyddsutrustning.

                          MINIMERA ERA RISKER!

Fallskyddsexperten har specialiserat sig på fallskyddsutrustning till kommunala reningsverk, vattenverk, vattenreservoarer samt pumpstationer.

Vi skräddarsyr utifrån behovet rätt utrustning till respektive anläggning.

Vi hjälper Er genom hela processen från riskidentifiering till framtagning av lämplig utrustning samt leverans och utbildning av personalen över levererad fallskyddslösning allt enligt Arbetsmiljölagen.

Dessutom hjälper vi Er med den årliga besiktningen av utrustningen.

 Allt finns under fliken ovan “Risk Management” för våra kunder.

Från karbinkrok till nyckelfärdiga anläggningar med utbildad personal.