RISK MANAGEMENT ÖVER FALLSKYDD OCH EVAKUERINGSSYSTEM FÖR AVLOPPS- OCH VATTENRENINGSVERK.

Fallskyddsutbildning.

Utbildning är en viktig del i alla säkerhetsprogram. Som arbetsgivare är man enligt lag skyldig och har ansvar för att alla personer som arbetar där fallrisk föreligger, är utbildade och informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen skall användas.

Rätt utbildning garanterar att arbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och behärskar sin utrustning. Därmed kan de arbeta mer produktivt.

Vid slutförd leverans så utbildar vi personalen i levererad utrustning på plats och om ytterligare utökad fallskyddsutbildning behövs så har vi samarbetspartners som har utbildningsrigg för detta. Se nedan.

Utbildning fallskydd - räddning

Utbildningsprogram över kunders fallskyddslösningar finns under Risk Management se ovan.