Våra produkter

Våra största tillverkare
Go to 3M Capital safety

3M Capital safety

CAPITAL SAFETY – VÄRLDSLEDANDE INOM FALLSKYDD förtroende (förtroende) substantiv lita på en fast tilltro till en persons eller ett objekts förmåga, äkthet, styrka eller integritet I mer än 70 år har vi förtjänat tillit från företag och personer världen runt genom att sätta in all vår energi och allt vårt kunnande för att klara vår uppgift: Avsedd att föra hem varje arbetare säkert. Vi räddar liv varje dag!

Go to Genesi Xtirpa

Genesi Xtirpa

Genesi Italia har en tydlig vision, ingrodd i sina anställda, inom samtliga affärsområden och roller, i sina medarbetare, i sina tjänster och i sina produkter.Den är inspirerad av sådana värden som det centrala i mänskligt liv, passion för innovativ säkerhetskultur : “att vara armen som räddar liv och skyddar drömmar för dem som arbetar.”samt leverera ett säkert fallskydd.

Go to Euramco Safety

Euramco Safety

Ramfan kombinerar en högpresterande turbofläkt med mycket hållfasta polymerer för att skapa en linje av robusta portabla turbo ventilatorer. UB-Line är idealisk för allmänt bruk, trånga utrymmen, explosiva utrymmen och levererar det högsta luftflödet i sin klass.Och är ett utmärkt komplement till ditt fallskydd i slutna utrymmen.

Go to BTS Beaver Technology Services

BTS Beaver Technology Services

Ett företag med en rik historia av fallskydd och att ge australiska företag praktiska och innovativa produktlösningar för industriella säkerhetsprodukter inklusive arbete på hög höjd och i trånga utrymmen .

Go to Smithlight

Smithlight

SmithLight är ett kraftigt, säkert och bärbart Ledljussystem som är fullt uppladdningsbart. För att lysa upp ditt arbete i tex Gruvor Slutna utrymen, Olycksplatser, Järnväg och vägunderhåll, Konstruktionsarbeten, Militär, industri och marin.

Fallskyddsexperten

Din expert på Fallskydd

Vågar du som chef eller arbetsmiljöansvarig på kommunala eller företagets anläggningar ta risken att inte ha kontroll på ert fallskydd och riskerna. Du kan genom risk hantering minska riskerna och diverse kostnader för kommunen/företaget som uppkommer vid olyckor: Skadat varumärke Rättegångskostnader Administration av olycka/tillbud, Advokatkostnader. Med risk hantering så blir ditt ansvar enklare. Med ett genomarbetat säkerhetsarbete når din kommun/företaget sina mål med så få störningar som möjligt. Resultatet blir lönsamhet vilket skapar trygghet för de anställda och en process som är med hela vägen. Med hjälp av oss håller du reda på och får en kontroll över årliga besiktningar av ditt fallskydd och övrig skyddsutrustning. Ett framgångsrikt riskarbete behöver ständigt uppdateras för att vara säker på att täcka in den riskexponering verksamheten utsätts för. Detta gäller även inhyrda entreprenörer som tas in i era anläggningar. Ett dokument som omfattar risker och regler för era anläggningar tas fram och ges till entreprenörer vilka skriver under ett kvitto på att man förstått och har för avsikt att följa era interna regler gällande all skyddsutrustning. MINIMERA ERA RISKER! Fallskyddsexperten har specialiserat sig på fallskyddsutrustning till kommunala reningsverk, vattenverk, vattenreservoarer samt pumpstationer. Vi skräddarsyr utifrån behovet rätt utrustning till respektive anläggning. Vi hjälper er genom hela processen från riskidentifiering till framtagning av lämplig utrustning samt leverans och utbildning av personalen över levererad fallskyddslösning allt enligt Arbetsmiljölagen. Dessutom hjälper vi er med den årliga besiktningen av utrustningen. Från karbinkrok till nyckelfärdiga anläggningar med utbildad personal.

Senaste nytt

Webbutiken är nu aktiv

Läs artikel

Ny informationsvideo

Läs artikel

Nu REA på våra smithlight

Läs artikel

Välkommen bts Beaver Technology Service

Läs artikel